Akademie Europa groot logo
  • Junie 4, 2023
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Rolle van Bestuurders

Bestuur is 'n uiters komplekse aktiwiteit. Dit is moontlik om dit te verstaan ​​deur na die rolle van die bestuurder te kyk. In 'n besigheid het die bestuurder veelvuldige rolle en hierdie rolle lei ons om te verduidelik wat die bestuurder se werk is. Mintzberg het die rolle van bestuurders in drie groepe gegroepeer. Hierdie; inligtingsverwerker, besluitnemer en interpersoonlike rolle.
Interpersoonlike rolle:
Verteenwoordiger: Die bestuurder is die simboliese hoof van die onderneming. Daarom moet hy sy besigheid verteenwoordig in enige wetlike of seremoniële aktiwiteite.
Leier: Die taak van die bestuurder is nie net om te sê wat om te doen nie, maar ook om die mense met wie hy werk te lei, om hulle te motiveer en om hulle in staat te stel om as 'n span te werk. Die leierskapkenmerk van die bestuurder sal in die volgende afdelings breedvoerig verduidelik word.
Kombineerder: Die bestuurder moet werk om stelsels te skep wat die werknemers in die onderneming bymekaar bring en om verhoudings met die eksterne omgewing te verbeter.
Inligtingverwerkingsrolle:
Waarnemer: Die bestuurder versamel en ontleed al die inligting binne en buite die besigheid, en probeer om die innovasies op al hierdie gebiede te verstaan ​​deur die ontwikkelings aan te teken.
Inligtingverspreider: Dit het 'n deurlopende rol om inligting te versprei ten einde die veranderinge wat in die eksterne omgewing plaasvind aan die werknemers van die onderneming te verduidelik, veral in die vergaderings vir die werknemers, sodat hulle hierdie veranderinge goed kan verstaan.
Woordvoerder: Die bestuurder is die woordvoerder van die onderneming in die eksterne omgewing. Hy praat byvoorbeeld namens die maatskappy by perskonferensies, bedryfsvergaderings, openbare verklarings en aandeelhouersvergaderings.
Besluitnemer Rolle:
Entrepreneur: Die bestuurder neem besluite namens die entrepreneur met die opdrag van die entrepreneur. Byvoorbeeld, in watter gebiede nuwe beleggings gemaak sal word, die grootte van die belegging wat gemaak gaan word, ens.
Probleemoplosser: Een van die bestuurder se pligte is om onverwagte leweringsprobleme op te los. Die bestuurder behoort byvoorbeeld die rol van probleemoplosser te speel in die oplossing van meningsverskille tussen departemente, 'n probleem met 'n kliënt of 'n probleem met 'n belangrike verskaffer van die onderneming, of 'n regsprobleem wat tussen die regering en die onderneming ontstaan.
Hulpbrontoewyser: Die bestuurder verseker dat hierdie hulpbronne gevind word en aan die departemente of mense gegee word wat hulpbronne soos geld, arbeid, toerusting, inligting of tyd benodig om die doelwitte te bereik.
Onderhandelaar: Die bestuurder verseker die voortsetting van die aktiwiteite deur met die elemente binne of buite die besigheid te onderhandel. Dit speel byvoorbeeld 'n rol in die oplossing van die probleem deur met werkersverteenwoordigers of vakbonde te onderhandel in die geval van kontrakte met werkers, of deur met die staat of maatskaplike organisasies te onderhandel in geval van 'n omgewingsnegatiewe reaksie in die publiek.

admin
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar