Akademie Europa groot logo
  • Julie 13, 2024
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Bestuursfunksies

Ons kan die take wat die bestuurder in die onderneming verrig, as die funksies van die bestuur beskou. Die basiese funksies van bestuur kan in 5 groepe deur Henri Fayol ondersoek word. Dit is die funksies van beplanning, organisering, uitvoering, koördinering en beherende. Sommige navorsers argumenteer dat die koördinasiefunksie die hoofstruktuur van bestuur uitmaak, daarom is dit sinloos om dit as 'n aparte funksie te ondersoek. In baie buitelandse werke geskryf op die gebied van bestuur, personeel is een van die basiese bestuursfunksies. Keuring, werwing, opleiding en loopbaanbestuur van personeel is ingesluit by personeel en is 'n bestuursfunksie van hierdie poste. Massie stel dat organisering, personeel vir die werknemer is en die organisasiestruktuur gaan nie net oor organisering en personeel nie, maar ook oor die verhouding tussen die twee.

Dit is moontlik om die funksies van kortliks te verduidelik bestuur soos volg.

Beplanning: Dit is die bepaling van wanneer, waar, hoe, deur wie die hulpbronne gebruik sal word en watter aktiwiteite uitgevoer sal word om die doelwitte van die onderneming te bereik. Met ander woorde, dit is die proses van die bepaling en keuse van die doelwitte en die maniere wat gebruik kan word om dit te bereik.

Organisering: Dit is die skepping van die struktuur van die onderneming. Hierdie struktuur moet in staat wees om die doelwitte te bereik wat die besigheid wil bereik. Die skepping van die departemente van die organisasie, die bepaling van die eienskappe van die mense wat sal werk, die bepaling en verskaffing van die nodige gereedskap en toerusting word binne hierdie funksie hanteer.

Regie: Dit is om die werknemers te motiveer en te mobiliseer om in lyn met die doelwitte op te tree.

Koördinasie: Dit is die harmonisering van alle aktiwiteite ten einde die bereiking van die doelwitte van die onderneming te fasiliteer en om sukses te verseker. Sodoende sal ontwrigtings en onnodige herhalings van werk voorkom word.

Oudit: Dit is 'n aktiwiteit wat nodig is om die doelwitte van die besigheid en om die nodige pogings voor te stel om hierdie doelwitte te bereik, asook om te bepaal of hierdie pogings suksesvol is, om die tekortkominge, indien enige, te bepaal en om regstellende stappe te neem. Trouens, beplanning, wat die eerste funksie van bestuur is, vorm ook die kriteria vir ouditering. Die funksies van bestuur sal in die volgende afdelings breedvoerig ondersoek word.

Kenmerke wat die bestuurder moet hê

In sommige studies word die eienskappe wat 'n goeie bestuurder behoort te hê, soos volg gelys9.

– Om kennis te hê van besigheidsfunksies en verskillende velde in plaas van kundigheid in 'n enkele vak,

- Om logies te wees, om die vermoë te hê om te ontleed en te sintetiseer,

– Om die krag van intuïsie te hê om geleenthede en gevare te voorsien,

- Met 'n ontwikkelde verbeelding,

- Sterk redeneervermoë,

- Vermoë om op 'n spesifieke onderwerp te fokus,

– Om hul gedagtes op 'n duidelike en verstaanbare manier te kan uitdruk,

– Om te kan aanpas by veranderende omstandighede en mense met verskillende persoonlikhede,

- Vermoë om te balanseer tussen verstand en emosies,

- Met 'n sterk geheue,

– Om risiko's te kan neem en vasberade te wees,

- erns en ordelikheid,

– Om vinnig te wees, om 'n goeie voorbeeld te wees vir die mense met wie hy met sy gedrag werk,

– Om groepstrukture, gemeenskaplike doel, groepwaardes en groepgevoelens te verstaan,

– Om gemeet en gebalanseerd te word,

– Om te kan saamwerk.

Gebruiker Avatar
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar