Akademie Europa groot logo
 • Julie 12, 2024
 • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
 • Hannover

Burokrasiebenadering

Max Weber is 'n Duits-gebore sosioloog en wetenskaplike, en baie konsepte wat verband hou met burokratiese organisasies is basies deur hom voorgehou. Max Weber se bekendste werk is The Protestant Ethic and the Gees van Kapitalisme.

Die woord burokrasie beskryf etimologies 'n stelsel wat deur regeringskantore oorheers word. Hierdie konsep, wat sedert die 18de eeu op groot skaal gebruik is, word vandag gebruik op 'n manier wat die reëls uitdruk wat nie met 'n negatiewe uitdrukking eindig nie en lompheid en traagheid.

Tot en met die laat 1800's was besighede meestal gegrond op individuele fondamente soos bestuur binne 'n gesin, en gefokus op aktiwiteite wat hulle in staat sou stel om individuele wense en doelwitte te bereik eerder as organisatoriese doelwitte. Aan die ander kant het Weber 'n bestuursmodel voorgestel wat gebaseer is op rasionele eerder as persoonlike fondamente, en dit word burokrasie genoem. Weber het aangevoer dat hierdie organisasie, wat aaneenlopend is, gebaseer op 'n formele struktuur, en rasionele gesag (gesag) het, meer doeltreffend sal wees en makliker by veranderinge kan aanpas. Wat Max Weber as rasionaliteit in organisasies uitdruk, is om mededingend op te tree in personeelkeuse, nie om kennisse te bevoordeel nie; bestuur van die besigheid met reëls en hou rekords; Dit is die wetlike mag wat uit die posisie van bestuur voortspruit.

Max weber die onderwerp van administratiewe ontleed gesag  analities en geklassifiseer volgens sy bronne. Gevolglik is dit moontlik om van drie tipes gesag te praat. Hierdie kan soos volg geklassifiseer word:

Tradisionele gesag: Gesag wat aangebore is, van vader na seun oorgedra en persoonlik is. Dit is eerder die gesag van 'n groep of familie wat die samelewing regeer wat in samelewings bevoorreg is en as edel aanvaar word. Die mees tipiese voorbeelde hiervan is koninkryke, ryke of families wat in 'n heersende posisie in die kastestelsel is.

Charismatiese gesag: Hierdie gesag hang af van die invloedskrag van die individu. Hierdie invloed spruit voort uit individuele eienskappe. Volgens baie skrywers is hierdie gesag gebaseer op voortreflike individuele vaardighede en kenmerke soos heldhaftigheid, heiligheid, towery en so aan. Ondergeskiktes toon lojaliteit aan die leier as gevolg van bogenoemde eienskappe. Wanneer daar 'n verandering in hierdie eienskappe is, kan gesag verdwyn of afneem.

Rasionele of Regsgesag: Kom voor in samelewings waar daar demokratiese, rasionele en wetlike regulasies is. In sulke samelewings moet almal die reëls en wette gehoorsaam.

dus het niemand 'n bevoorregte posisie nie. Bestuurders word tot die taak van bestuur deur die genootskap gebring deur verkiesing deur hierdie reëls te volg. Aangesien hierdie bestuurders gekies word weens hul kennis en vaardighede, kan gesê word dat die keuse 'n rasionele keuse is. Die gesag van die verkose administrateurs in demokratiese samelewings word wetlike of rasionele gesag genoem.

Dit sal nuttig wees om kortliks die kenmerke van die Weber Model van Burokrasie te verduidelik wat gebaseer is op regsgesag hierbo beskryf.

Sleutelkenmerke van Max Weber se Model van Burokrasie

– Die doelwitte en doelwitte wat bereik moet word en al die aktiwiteite wat uitgevoer moet word om dit te bereik, is bepaal en hierdie aktiwiteite is onder die naam van formele take na verskeie organisatoriese eenhede (poste) versprei. Gevolglik is 'n organisasiestruktuur wat uit doel-, aktiwiteits- en taakvorme bestaan, tot stand gebring.

– Magtigings wat spesifiseer tot watter mate die werknemers in die organisasie die materiële en menslike gereedskap en hulpbronne kan gebruik wat hulle benodig vir die aktiwiteite wat hulle moet uitvoer, is bepaal.

– Dwangmaatreëls (strawwe) wat toegepas moet word indien die magtiging nie gebruik word nie, is geopen, en 'n loon- en beloningstelsel is ontwikkel vir suksesvolle werknemers, wat verband hou met die moeilikheidsgraad van hul werk.

– Dit is nodig om 'n man (bestuurder) volgens die pos te kies, want die owerhede van elke pos is formeel en is vir 'n sekere deel in die hiërargie-piramide. Indien nodig, is die persone wat aangewys moet word onderhewig aan spesiale opleiding.

– Elke pos word binne die hiërargiese gesag geskep en word onder toesig van sy meerdere.

– Ondergeskiktes gehoorsaam die bevele van hul meerderes omdat hulle meer rasioneel is en geskik is vir die regstruktuur van die orde. Daar is geen arbitrêre reël nie, want ondergeskiktes word verbied om die gesag van die heersers te gehoorsaam wat voortspruit uit hul voortreflike vermoëns en persoonlikheidseienskappe.

– Administratiewe aktiwiteite en besluite moet skriftelik geneem word. Hierdie geskrewe dokument moet bewaar word omdat dit organisatoriese geheue sal skep en die kontinuïteit daarvan sal verseker.

– Pligte word uitgevoer volgens voorafbepaalde en geskrewe reëls. Dit is nie moontlik om van hierdie reëls af te wyk nie.

– Niemand kan die voertuie en personeel wat aan hom gegee is gebruik om sy pligte vir sy persoonlike behoeftes uit te voer nie.

Volgens Max Weber het burokrasie voordele bo ander organisasievorme. Hierdie voordele is:

– Dit is beter as ander organisasies in terme van stiptelikheid, kontinuïteit, dissipline en betroubaarheid, en hierdie meerderwaardighede laat die gebruikers van die dienste toe om die resultate van hierdie dienste te voorspel.

Suiwer burokrasie is hoogs rasioneel. Omdat die take en verantwoordelikhede vooraf bepaal en versprei word en die kompleksiteit uitgeskakel word.

Die beginsels van die Burokrasiebenadering stem baie ooreen met die Wetenskaplike Bestuursbenadering en die Bestuursprosesbenadering. Organisasies van benaderings wat Klassieke Bestuursdenke verteenwoordig, word volgens die volgende kenmerke gedefinieer:

– sentrale gesag

– Verduidelikde gesagsbeperkings

– Spesialisasie en vaardigheid

– Beduidende arbeidsverdeling

- Reëls en regulasies

– Onderskeid tussen personeel en lynpersoneel.

In Klassieke Bestuursdenke is daar 'n aanspraak dat 'n rasionele, ideale en effektiewe struktuur gevorm sal word in die organisasies wat met die toepassing van bogenoemde beginsels ontstaan. Die eksterne omgewing waarin hierdie organisasies funksioneer is stagnant en gebalanseerd. Daarom hou dit nie 'n risiko vir bestuurders in nie en die impak daarvan kan geïgnoreer word.

Alhoewel daar baie kritiek op Klassieke Bestuursdenke is, het dit tot aan die einde van die Tweede Wêreldoorlog die basis van bestuurspraktyke gevorm. Selfs vandag bly die invloed daarvan in baie bestuurspraktyke. Stephenson som die rede hiervoor soos volg op:

– Dit is teoreties eenvoudig en maklik verstaanbaar deur administrateurs.

– Dit is gebaseer op aannames wat onsekerheid verminder.

– Uitgedruk in 'n taal wat bestuurders kan verstaan.

– Dit neem nie die emosionele faktore wat bestuurders met probleme in die gesig staar, in ag nie.

– Dit is grootliks ontwikkel met die bydraes van die administrateurs.

Gebruiker Avatar
administrateur

verwante Artikels

2 Comments

Gemiddelde gradering:
 • 0 / 10
 • Gebruiker Avatar
  Adewale Osho, 21 Desember 2022 @ 12:03

  Akademie Europa het wonderlike goed om mense suksesvol te maak.

 • Gebruiker Avatar
  Bilal Bacha, 1 Maart 2024 @ 7:31

  volledige

Lewer Kommentaar