Akademie Europa groot logo
  • Junie 3, 2023
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Modernisme en Postmodernisme

Modernisme is 'n denkstelsel wat saam met die Verligting ontstaan ​​het en op grond van humanisme en demokrasie verrys. "Moderne" is 'n woord wat oorspronklik afgelei is van die Latynse woord "modo" (die afgelope tyd, op die oomblik) van die term modernus.

In sy oorsprong is dit hierdie konsep wat die nuwe tot nadeel van die oue bevestig.

In die algemeen is modernisme die houding om die tradisionele ondergeskik te stel aan die nuwe, die neiging of manier van dink om die gevestigde en gebruiklike aan te pas by die nuut opkomende. Veral die gesindheid wat teen die einde van die 19de eeu in die Weste ontstaan ​​het en daarop gemik was om die teologiese leer van die kerk en die teorie van die samelewing aan te pas by nuwe sosiale en politieke toestande, wat die gevolg was van verstedeliking en industrialisasie, die ineenstorting van tradisionele gesag en die opkoms van liberale/demokratiese idees, en uiteindelik die veranderinge in wêreldbeskouing onder die invloed van die moderne wetenskap. is beweging.

Modernisme dui op 'n nuwe wêreldbeskouing, 'n kulturele ontwikkeling, 'n nuwe manier van lewe. Modernisme is die produk van 'n reaksie op die denke en lewenstyl van die Middeleeue.

modernisme; Dit is 'n beweging wat die beginsels van positivisme, rasionaliteit, menslike outonomie en universaliteit van kennis aanvaar.

Die Westerse denkwêreld, wat in die klassieke tyd onder die bewind van die kerk was, kon 'modernisme' ontmoet deur van die invloed van godsdiens ontslae te raak. Dit word gesien as die belangrikste determinant van die oorgang na modernisme, want met modernisme is allerlei filosofiese en wetenskaplike diskoerse wat onder die oorheersing van rede en rede ontstaan ​​het, hervorm. Filosofiese bewegings soos positivisme, rasionalisme, empirisme en eksistensialisme was belangrike filosofiese diskoerse wat die sosiale lewe en wetenskaplike benadering bepaal.

In modernisme word wetenskap gesien as die sleutel tot menslike geluk. Met sy praktiese aspek beloof die wetenskap luukse en gerief aan die mensdom, vervolmaak die mens en voorsien hom van aansienlike krag en krag. Die mens word die meester van die natuur deur die wetenskap en oorheers die natuur. Daar word geglo dat 'n samelewing gebaseer op wetenskap slegs 'n werklik vrye en rasionele samelewing kan wees, waarvan die lede gelukkig leef, dat hoe meer 'n mens van die wêreld weet, hoe beter sal 'n menselewe word, en dat die werklike oorsaak van pyn, ellende en ongelukkigheid is onkunde.

Die belangrikheid wat die modernisme aan wetenskap en rede gee, vorm ook die basis van die ideaal van vooruitgang. Oormatige vertroue in rede beteken dat mense die reëls van die natuur kan verstaan ​​en hul lewens met hul verstand kan herrangskik. Mense wat die natuur verstaan ​​en dit met wetenskap oorheers, lei 'n gelukkiger, meer beskaafde en gemakliker lewe. Daar is 'n konstante progressie van sleg na goed, wat die begrip van vooruitgang van modernisme uitdruk. Soos die wetenskap kumulatief vorder, sal bestaande probleme een vir een opgelos word en sal die mensdom 'n voorspoedige lewe lei.

Volgens die studies wat binne die raamwerk van Michel Foucault se sienings uitgevoer is, is dit moontlik om modernisme vanaf die 18de eeu tot die eerste helfte van die 20ste eeu te evalueer, begin met die Verligtingstydperk.

Volgens Robert B. Pippin word die hoofkenmerke van modernisme soos volg gelys.

- 'n Idee van die natuur wat beheer moet word eerder as 'n begrip van die natuur wat oorweeg moet word,

– 'n Materialistiese en wiskundige benadering tot die natuur,

- Verwerping van die idee van finale oorsaak in die verklaring,

– 'n Realistiese benadering tot die doelwitte wat met kennis bereik kan word,

– Algemene geloof in vooruitgang gebaseer op wetenskaplike kennis.

Postmodernisme, aan die ander kant, ondermyn fundamenteel die waardes van modernisme, aangesien dit meta-veralgemenings verwerp, verdeeldheid beklemtoon en intersubjektiewe interaksie in die sosiale lewe beklemtoon. Sy kritiek op modernisme beteken egter nie dat postmodernisme smag na 'n terugkeer na die tradisionele samelewing nie; omdat die argumente wat deur postmodernisme ontwikkel is nie meer pas by die lewenstyl en waarde-oordele van óf tradisionele óf moderne samelewing nie.

Postmodernisme; Dit hou nou verband met die ontwikkeling van kapitalisme aan die einde van die 20ste eeu en die begin van die 21ste eeu, toe globalisering, verbruikersoriëntasie, verdeling van gesag en kommersialisering van kennis in die sosiale lewe na vore gekom het.

In hierdie konteks, terwyl die toestande wat modernisme openbaar die veranderinge in die sosiale en politieke struktuur met die industriële rewolusie en die oorheersing van ideologieë soos demokrasie en humanisme is, is die toestande wat post-modernisme openbaar die Tweede Wêreldoorlog, regs-links mededinging, ontwikkelende wêreldekonomie, liberale demokrasie, kapitalisme. en tegnologiese ontwikkelings. Hierdie veranderinge in die twintigste eeu het 'n nuwe wêreldorde meegebring. Daar word gesien dat die refleksie van hierdie nuwe wêreldorde in die denkveld die bron van die post-moderne wêreldbeskouing is.

Die universaliteit, eenheid en integriteit van die moderne verstand vereis die siening dat dieselfde reëls oral geld. Post-modernisme, inteendeel, is teen hierdie siening, met die argument dat elke situasie anders is en op 'n spesiale manier verstaan ​​moet word. Hy sien veranderlikheid as 'n belangrike rede waarom die waarheid nie uniek is nie.

admin
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar