Akademie Europa groot logo
  • Junie 3, 2023
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Stel loopbaandoelwitte

'n Loopbaandoelwit word gedefinieer as wat 'n mens wil bereik en bereik in verhouding tot jou loopbaan. Hiervolgens moet die persoon wat verstaan ​​wat hy wil hê deur persoonlike bewustheid te verkry en beroepsgeleenthede in lyn met hierdie wense te soek, die loopbaandoelwitte bepaal wat hy wil bereik. Loopbaanondersoek speel 'n belangrike rol in die bepaling van loopbaandoelwitte. Soos verduidelik in die loopbaanverkenningsafdeling, moet mense eers 'n bewustheid van hulself en hul omgewing, en dan behoort hulle in staat te wees om 'n korrekte verhouding tussen hul persoonlike bewustheid en hul omgewingsbewustheid te vestig. Gevolglik sal mense wat die regte verhoudings tussen hul persoonlike en omgewingsbewustheid kan vestig, verstaan ​​watter besigheidsalternatiewe in hul omgewing meer geskik sal wees vir hulle. In hierdie rigting sal hulle realistiese loopbaandoelwitte kan stel. Loopbaan doelwitte kan op verskillende maniere aangespreek word volgens kwalifikasie- en duurdimensies.

Loopbaandoelwitte word in twee verdeel as konseptueel en operasioneel volgens hul kwalifikasies. Konseptuele loopbaandoelwitte word gedefinieer as die algemene doelwitte wat mense vir hul loopbane stel sonder om hulle met 'n spesifieke werk of posisie te assosieer. Konseptuele doelwitte is die algemene doelwitte wat verband hou met die kenmerke van die take en werksomstandighede wat mense wil onderneem. Operasionele loopbaandoelwitte, aan die ander kant, word bereik as gevolg van die vermindering van konseptuele loopbaandoelwitte tot 'n spesifieke pos en pos.

Terwyl loopbaandoelwitte bepaal word, is dit aanbeveel om eers langtermyn konseptuele loopbaandoelwitte te bepaal en dan korttermyn konseptuele loopbaandoelwitte te bepaal. Nadat dit bepaal is, moet langtermyn- en korttermyn-operasionele loopbaandoelwitte bepaal word. Langtermyn konseptuele loopbaandoelwitte weerspieël hoofsaaklik in watter soort werksomgewing mens oor vyf tot sewe jaar wil werk. Bv; Oor vyf tot sewe jaar (langtermyn) kan die persoon mik om in 'n groot maatskappy (werksomstandighede) op die gebied van finansies te werk, wat hom gesag, bykomende voordele en goeie betaling bied. Soos gesien in hierdie voorbeeld, het die persoon die werksomstandighede bepaal, maar dit nie beperk tot 'n spesifieke pos of pos nie. Korttermyn konseptuele loopbaandoelwitte, aan die ander kant, is dié wat hy in een tot drie jaar wil bereik, wat hom help om sy langtermyn konseptuele doelwitte te bereik en met die besigheidsomgewing geassosieer word. Bv; dieselfde persoon kan mik om 'n pos (werksomstandighede) te bereik waarin hy binne een tot drie jaar (korttermyn) meer verantwoordelikheid in finansies sal aanvaar.

Ten einde langtermyn en korttermyn te vestig operasionele doelwitte, word omgewingsbewustheid vereis. Gevolglik moet 'n mens soek na besighede en organisasies wat hom na sy langtermyn konseptuele doelwitte sal dra. Beide langtermyn- en korttermyn operasionele loopbaandoelwitte moet tot 'n spesifieke werk of posisie gereduseer word en konsekwent wees met konseptuele doelwitte. In hierdie opsig is 'n voorbeeld van korttermyn operasionele loopbaandoelwitte dat dieselfde persoon daarna streef om binne een tot drie jaar (korttermyn) na 'n finansiële spesialispos (spesifieke pos en pos) te kom. Soos gesien in die betrokke voorbeeld, het die persoon sy doelwitte met betrekking tot werksomstandighede tot 'n spesifieke posisie verminder. 'n Voorbeeld van langtermyn operasionele loopbaandoelwitte is dat dieselfde persoon daarna streef om binne vyf tot sewe jaar (langtermyn) na die finansiële bestuurderposisie (spesifieke pos en pos) te kom. Die bepaling van loopbaandoelwitte sal die persoon lei om sy energie en tyd korrek te gebruik. Loopbaandoelwitte is ook 'n beheer- en terugvoermeganisme. Gevolglik sal individue die geleentheid kry om terugvoer oor hul loopbane te ontvang deur te kontroleer of hulle hul loopbaandoelwitte bereik het. Ten spyte van die voordele van die stel van loopbaandoelwitte, word gesien dat dit van tyd tot tyd deur verskeie navorsers gekritiseer word. Die fokus van kritiek is die moeilikheid om langtermyn operasionele loopbaandoelwitte in vandag se veranderende, dinamiese, onstabiele en onsekere werksomstandighede te bepaal. Dit moet gestel word dat daar 'n mate van regverdiging vir hierdie kritiek is. Omdat dit moeilik is om langtermyn operasionele loopbaandoelwitte, wat meer geassosieer word met spesifieke poste en posisies, in dinamiese, veranderlike en onstabiele werksomstandighede te bepaal. Dit behoort egter nie tot die gevolgtrekking te lei dat die stel van loopbaandoelwitte onnodig is nie. Gevolglik word dit aanbeveel dat mense meer fokus op hul konseptuele loopbaandoelwitte. Daarbenewens, soos verduidelik in die individuele loopbaanbestuur-afdeling, moet loopbaandoelwitte opgedateer word wanneer nodig volgens beide veranderende omgewingstoestande en veranderende wense en verwagtinge van individue.

admin
administrateur

verwante Artikels

1 Kommentaar

Gemiddelde gradering:
  • 0 / 10

Lewer Kommentaar