Akademie Europa groot logo
 • Mag 17, 2024
 • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
 • Hannover

Organisatoriese loopbaanbestuur

Organisatoriese loopbaan bestuur word gedefinieer as die proses om die loopbaanontwikkeling van werknemers in lyn met die behoeftes van die organisasie te verseker en die vordering van die organisasie in die horisontale en vertikale hiërargievlakke te bestuur. Daar moet egter op gelet word dat dit nie 'n korrekte benadering sal wees om organisatoriese loopbaanbestuur slegs in lyn met die behoeftes van die organisasie. Soos verduidelik in individuele loopbaanbestuur, moet daar in ag geneem word dat werknemers ook doelwitte het wat met hul eie loopbane verband hou. Om hierdie rede, in organisatoriese loopbaanbestuur, moet die behoeftes van die werknemers sowel as die behoeftes van die organisasie in ag geneem word oorweging. In die lig van die betrokke inligting kan gestel word dat die doel van organisasieloopbaanbestuur is om die behoeftes van die organisasie met die behoeftes van die mense te pas en te integreer.

Organisasiegrootte hou ook direk verband met organisasiestruktuur. Gevolglik kan gestel word dat daar 'n neiging tot hiërargiese struktuur is namate die aantal werknemers toeneem. Daar word gesien dat daar minder hiërargiese vlakke in klein organisasies is in vergelyking met groot organisasies. Dit is ook opmerklik dat klein ondernemings 'n meer buigsame en meer informele struktuur het. Gevolglik verskil die behoeftes van organisasies na gelang van die grootte en struktuur van die organisasie. Die finansiële situasie van die organisasie kan ook veroorsaak dat verskillende behoeftes ontstaan. Gevolglik word daar geargumenteer dat organisasies met 'n sterk finansiële status 'n begroting aan organisatoriese loopbaan kan toewys bestuur baie makliker. Die toestande van die mark waarin die organisasie geleë is, onderskei ook die behoeftes van die organisasies. Marktoestande druk die struktuur, perke en spoed van ontwikkeling van die mark uit. Marktoestande beïnvloed ook die groei- of inkrimpingsbesluite van organisasies. Hiervolgens kan organisasies groei deur nuwe goedere en dienste by te voeg, nuwe markte te betree of nuwe bedrywighede by hul produksieprosesse te voeg. Daarbenewens kan hulle op die pad van groei gaan deur hul bestaande goedere en dienste, bestaande markte of bestaande produksieprosesse te verhoog. Groei bring dikwels werwing mee. Afskaling kan op verskillende maniere plaasvind. Gevolglik kan afskaling voorkom in die vorm van 'n aansporing vir vroeë aftrede. Dit word gestel dat dit die eerste fase van afskaling uitmaak. 'n Ander soort afskaling kan voorkom in die vorm van 'n produk of onttrekking aan die mark. Gevolglik sal die departement wat aan daardie produk of mark behoort gesluit word en die mense wat in daardie departement werk sal óf na ander departemente oorgeplaas word óf afgedank word. Net so kan afskaling bewerkstellig word deur die aantal werknemers regdeur die organisasie te verminder sonder om enige departemente te sluit. In hierdie geval sal dieselfde werk met minder werknemers uitgevoer word. Nog 'n manier om af te skaal is aftrede. Die vermindering van die vlak, wat beteken dat die afstand tussen die laagste vlak en die boonste vlak van die organisasie verkort word en die aantal vlakke tussenin verminder word, word gewoonlik uitgevoer deur verskeie take en funksies in die middelvlak van die organisasie te verwyder. Dekrementasie lei ook tot die gebruik van eksterne hulpbronne in die verwesenliking van baie aktiwiteite wat nie die middelpunt van die basiese funksies van die organisasie is nie. Soos dit uit die definisies daarvan verstaan ​​kan word, bring afskaling die afdanking van werknemers mee, anders as groei. Die verhoging van arbeidsproduktiwiteit is 'n belangrike kwessie, veral as gevolg van toenemende arbeidskoste.

Dienooreenkomstig sal die behoeftes van organisasies wat arbeidsproduktiwiteit wil verhoog dienooreenkomstig gevorm word. By arbeidsproduktiwiteit moet arbeidsomset en afwesigheidkwessies in ag geneem word. Werksmag-omset word gedefinieer as 'n verskynsel wat geskep word deur werknemers se toetrede-uittrede (aanstelling en ontslag/verlaat) bewegings wat in 'n sekere tydperk in 'n organisasie plaasvind. Hoë arbeidsomsetkoers is ongewens aangesien dit koste verhoog en produktiwiteit negatief beïnvloed. Afwesigheid dui aan dat werknemers nie op die geskeduleerde tyd by die werk is nie. Wanneer dit by afwesigheid kom, moet dit nie verstaan ​​word net om glad nie werk toe te kom nie. Hiervolgens word laat werk toe, vroeg werk verlaat en nie gedurende werksure by die werk wees nie, ook as afwesigheid beskou. Die hoë koers van afwesigheid word as 'n ongewenste situasie beskou, aangesien dit koste verhoog en produktiwiteit negatief beïnvloed, net soos in die arbeidsmagomset. Benewens die verduideliking van die behoeftes van die organisasies, moet die behoeftes van die werknemers ook beklemtoon word. Soos gesien kan word in Figuur 2, kan die behoeftes van werknemers, wat organisasies in ag moet neem in organisatoriese loopbaanbestuur, op twee vlakke as persoonlik en professioneel ondersoek word. Die kwessies wat belangrik is om die behoeftes van die werknemers op persoonlike vlak te ondersoek, word gelys as die ondersteuning van die gade indien getroud en gesinsverantwoordelikhede. Die kwessies wat na vore kom by die ondersoek na die behoeftes van die werknemers op professionele vlak is loopbaanstadium, opvoeding, begeerte vir bevordering en werksprestasie. Huweliksondersteuning en gesinsverantwoordelikhede indien getroud, wat op die persoonlike vlak van werknemers se behoeftes is, sal uiteengesit word. Gevolglik, indien die persoon getroud is, moet in ag geneem word dat sy behoeftes kan verskil na gelang van die ondersteuning van sy gade, en sy behoeftes kan ook verander na gelang van die gesinsverantwoordelikhede wat hy onderneem. Loopbaanfase, opvoeding, begeerte vir bevordering en werksprestasie, wat op die professionele vlak van die behoeftes van die werknemers is, sal ook in algemene terme verduidelik word. Gevolglik kan gestel word dat mense se behoeftes sal verskil volgens die stadium van hul loopbane, hul opleiding, hul begeerte vir bevordering en hul werksprestasie.

Gebruiker Avatar
administrateur

verwante Artikels

2 Comments

Gemiddelde gradering:
 • 0 / 10
 • Ronald Brore, 16 November 2022 @ 7:04

  diep donker web darknet mark lys

 • Gebruiker Avatar
  LATOUI GANA, 18 Maart 2023 @ 8:06

  TOOOOP!

Lewer Kommentaar