Akademie Europa groot logo
  • Junie 3, 2023
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Loopbaan Ontdekking

Loopbaanontdekking, in die eenvoudigste sin, word gedefinieer as die proses van die insameling van inligting oor jouself en sy omgewing en die verkryging van bewustheid oor homself en sy omgewing as gevolg van hierdie inligting. Die insameling van inligting oor homself sal hom daartoe lei om homself beter te ken en te verstaan, en sal hom in staat stel om bewustheid oor homself te kry. Gevolglik word die kwessies wat beklemtoon moet word sodat 'n persoon homself beter kan ken en verstaan, soos volg gelys. Talente en vaardighede, Persoonlikheidseienskappe, Belangstellings, Sterk- en swakpunte, Waardes, Verwagtinge oor werksomstandighede Talent, vaardighede, persoonlikheidseienskappe, belangstellings, wat die onderwerpe is wat beklemtoon moet word om die persoon in staat te stel om homself beter te ken en te verstaan ​​en om selfbewustheid oor homself te verkry. Gedetailleerde inligting oor hul velde, sterkpunte, swakpunte, waardes en verwagtinge rakende werksomstandighede word onderskeidelik hieronder aangebied. Talent, in sy eenvoudigste definisie, word gedefinieer as "die krag van 'n persoon om 'n sekere aktiwiteit suksesvol uit te voer". 'n Meer gedetailleerde definisie van vermoë word gemaak as "die aangebore kapasiteit om enige aktiwiteit te leer, ontwikkel as gevolg van interaksie met die omgewing". Soos verstaan ​​kan word uit die gedetailleerde definisie in vraag, talent is 'n aangebore kapasiteit. Daarbenewens moet aangebore vermoëns ontwikkel word met die interaksie van die omgewing. Met ander woorde, elke individu word gebore met hul eie unieke vermoëns. Alhoewel sommige individue die geleentheid het om hul talente te ontdek en te ontwikkel, afhangende van die omgewing waarin hulle woon, sal sommige individue dalk nooit hul vermoëns besef nie. Bv; Die bekende klassieke musiekkomponis Ludwig Van Bethoveen is gebore met aangebore musiektalente. Bethoveen se buitengewone musiektalent is ontdek deur haar pa, wat ook 'n musikant is, toe Bethoveen 'n kind was. Met inagneming dat talent gedefinieer word as die vermoë om 'n aktiwiteit suksesvol uit te voer; Die belangrikheid wat dit in loopbaanverkenning dra, word ook duideliker verstaan. Gevolglik kan mense meer suksesvol wees in die werke en beroepe waartoe hulle in staat is.

Die konsep van talent word dikwels verwar met die konsep van vaardigheid. Talent en vaardigheid verwys egter na twee verskillende konsepte met verskillende betekenisse. Vaardigheid kan gedefinieer word as die vermoë om 'n bepaalde werk suksesvol te verrig gebaseer op leer. Gevolglik, terwyl talent meestal aangebore kapasiteit verteenwoordig, kom faktore soos leer en oefening in vaardigheid na vore. Nog 'n kwessie wat met vaardighede verband hou, is die feit dat mense hul vaardighede makliker kan ontwikkel in die areas waar hulle talentvol is. Dit kan moontlik wees vir mense om te misluk as hulle beroepskeuses maak sonder om hul vermoëns en vaardighede in ag te neem. Nog 'n belangrike kwessie waarop mense in die loopbaanverkenningsproses moet fokus, is persoonlikheidseienskappe. Persoonlikheid, in die algemeen, kan uitgedruk word as al die kenmerkende, onveranderlike en konsekwente eienskappe van die individu. Gevolglik word drie kenmerke hoofsaaklik gebruik in die definisie van persoonlikheid. Hierdie kenmerke is eiesoortigheid, konsekwentheid en kontinuïteit. eiesoortigheid word uitgedruk as 'n persoon se gedrag en houdings wat verskil van ander mense. Konsekwentheid word verduidelik as die vertoon van dieselfde gedrag in die aangesig van dieselfde situasies wat op verskillende tye voorkom. Kontinuïteit word gedefinieer as die langtermynstabiliteit van 'n mens se houdings en gedrag. Alhoewel karakter en temperament verskillende konsepte van persoonlikheid is, word dit dikwels sinoniem met die konsep van persoonlikheid gebruik, wat dit moeilik maak om die onderwerp persoonlikheid ten volle te verstaan. Om hierdie rede is dit nodig om die konsepte van te verduidelik karakter en temperament sowel as persoonlikheid. Karakter word uitgedruk as al die neigings in die persoonlikheid van die persoon, met ander woorde, ingebore in die persoon en na vore kom met die invloed van die omgewing. Terwyl die persoon 'n sekere volwassenheid moet bereik vir die persoonlikheid om na vore te kom, openbaar die karakter homself vanaf die oomblik dat die persoon gebore word. Gevolglik kan gestel word dat die karakter buite die persoonlikheid is totdat die persoonlikheid gevestig is, en binne die persoonlikheid nadat die persoonlikheid gevestig is. en kwantitatief verander. Daar is konsensus onder navorsers dat die model die belangrikste dimensies van persoonlikheid verduidelik.

admin
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar