Akademie Europa groot logo
  • Junie 3, 2023
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Kontantvloeistaat

Ons het gesien dat die wins en verlies rekening is angstig met inkomste en koste en ook die rekord hoogtepunte bates en laste.

Maar, die finansiële prentjie is nie heeltemal volledig nie aangesien ons nog nie die aandag gevestig het op kontantvloeie of die kontanteffekte van die verskillende transaksies wat deur die besigheid verskaf word nie. ons wil graag gereed wees om vrae te beantwoord soos hoe die besigheid sy koste (uitgawes aan vaste bates) gefinansier het en in watter mate dit van bank moes afhang. lenings en verdere bydraes van aandeelhouers? 'n Inkomstestaat fokus op hierdie sake deur inligting uit beide die rekord en ook die wins en verliesrekening op 'n ander manier.

Die doel is om te verduidelik hoe kontant, banksaldo's en lenings gedurende 'n geselekteerde tydperk verander het en om die verduidelikings waarom te begryp.

Drie finansiële state is nodig om 'n maatskappy se besigheidsaktiwiteite volledig te beskryf: die wins-en-verliesrekening, die inkomstestaat en dus die rekord.

Die wins-en-verliesrekening beantwoord die vraag 'Is die besigheid winsgewend?'

Die inkomstestaat beantwoord die vraag "In watter mate het die besigheid kontant gegenereer?" Die rekord beantwoord die vraag 'Is die besigheid gesond gefinansier?'

Om 'n wins te verdien en kontant te genereer is nie sinoniem sigbaar van die tydsverskille tussen die erkenning van inkomste en die ontvangs van kontant, en die aangaan van koste en die betaling van kontant. Om volkome geldige redes is die berekening van wins ook nie heeltemal eenvoudig nie aangesien ramings, veral van koste, gemaak moet word. Wins is dus 'n kwessie van opinie, terwyl kontant 'n feit kan wees. Of jy het dit anders het jy nie!

admin
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar