Akademie Europa groot logo
  • Julie 12, 2024
  • Laaste opdatering 7 Mei 2023 10:40 vm
  • Hannover

Balansstaat

Terwyl die wins-en-verliesrekening angstig is oor finansiële prestasie oor 'n tydperk van jou tyd, is 'n rekord bekommerd oor die finansiële posisie van 'n besigheid op 'n geselekteerde datum. 'Finansiële posisie' beteken 'n opsomming van wat die besigheid besit, genoem 'bates', soos geboue, masjinerie en grondstowwe en wat die besigheid skuld, genoem 'laste', soos bedrae as gevolg van banke en bedrae verskuldig aan verskaffers. Dus kan 'n rekord 'n finansiële foto wees van 'n besigheid by 'n gekose datum soos die top van die maand of die punt van die jaar.

'n Rekord is 'n voorbeeld van die tweeling-aspek, nog 'n belangrike rekeningkundige konvensie. Dit bepaal dat elke rekeningkundige transaksie twee gelyke en teenoorgestelde elemente het. Aangesien hierdie twee elemente moet balanseer, moet totale bates gelyk wees aan totale laste. ons wil verstaan ​​wat die bates van 'n organisasie is en hoe dit gefinansier moet word. Besonderhede van die bates verskaf slegs 'n onvolledige prentjie. ons wil graag bepaal of hulle op 'n sinvolle manier gefinansier moet word, byvoorbeeld deur nie 'n buitensporige mate van staatmaak op banklenings nie.

Die wins- en verliesrekening/inkomstestaat

Dit is gemoeid met finansiële prestasie oor 'n gegewe tydperk van jou tyd om die vraag 'Hoeveel wins het die besigheid verdien' te beantwoord?

Wins is gelyk aan die inkomste of verkope of omset gegenereer minus die pryse aangegaan.

verdien 'n wins en kontant genereer is nie dieselfde ding nie. Soos ons gesien het, word inkomste erken wanneer goedere of dienste aan kliënte verskaf word, nie wanneer die kontant van hulle ontvang word nie.

Kostes word erken nadat dit aangegaan is, nie wanneer die kontant uitbetaal word nie.

Die rekord

'n Beskrywing van wat 'n besigheid besit (genoem bates) en wat dit skuld (genoem laste) op 'n spesifieke datum.

Die fokus is op finansiële posisie. Wat is die maatskappy se bates?

Hoe is hierdie bates gefinansier?

Moenie vergeet dat bates, danksy die tweeling-aspekte-konvensie, altyd gelyk is aan laste. Elke rekeningkundige transaksie het twee gelyke en teenoorgestelde elemente.

Gebruiker Avatar
administrateur

verwante Artikels

Lewer Kommentaar